Tuesday, 14 February 2012

"करदाता"गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत 'तुंम्ही' नेमके कोण आहात?
सारवलेला  make-up, चकचकीत कपडे,सोन्याने अवजड झालेले छाताड पेलवत,
 मिरवत चाललेला मिरवणुकीचा मालक?
 ढोलावर वेताचे फटके बदडवणारा अशांत बेन्जोवाला?
बेन्जोवाल्याच्या गुलामगिरीत विकृत हावभाव करून दात विचकत नाचणारा songadya?
songadyyanna न्याहाळत कूर्मगतीने पुढे सरकणारा आंबट शौकीन?
   कानाचे पडदे फाडणार्या ढोलताश्यांच्या आवाजात, फटाक्यांचे आवाज कोम्बणारा कोम्बर?
रात्रीच्या Qrtr. ची सोय झाली त्या खुशीत टेम्पो चालवणारा चालक?
RTO गिरीची खाज मिटवत उगाचच रस्त्य्यावरील कर्जाऊ गाड्यांना हातवारे करणारा कार्यकर्ता?
कि!
उत्सवाच्या स्वाईनफ्लूमुळे सोन्डेचा मास्क लाऊन टेम्पोत पाठमोरा बसलेला देव?
यातला कुणीच नाही?  तर मग!
अंधाऱ्या खोलीच्या कोनाड्यातून हताशपणे हे सर्व निरीक्षण करणारा एक सर्वसामान्य
"करदाता"(२७ ऑगस्ट २००९ वेळ  संध्या. ४.००) 

No comments:

Post a Comment