Friday, 17 February 2012

" असच सैरभैर असत "

चाळीशी ओलांडते ,नजरेत धूसरता येते 
हालचाली दिसतात ,पण रोख कळत नाही 
रंग दिसतो, पण वस्तू कळत नाही 
आंबा दिसतो, पण मोहर दिसत नाही
दारू दिसते ,पण ब्रांड कळत नाही 
ताट दिसते, पण पदार्थ समजत नाही
नाती लक्षात येतात,पण चेहरा दिसत नाही
पालेभाज्या दिसतात, पण मेथी सापडत नाही
अंडी दिसतात,पण देश कळत नाही   
भेळ दिसते, पण मिरची gap  काढते 
हॉटेलात चव कळते,पण बिल दिसत नाही
स्पर्श जाणवतो, पण हावभाव कळत नाहीत


लोक धावतात, म्हणून आपण पळतो
चावल्यानंतर, मच्छर कळतो    
प्रवास जाणवतो,पण स्टेशन कळत नाही
खिश्यात थप्पी असते,पण नोटा कळत नाहीत 
कपडे दिसतात, पण 'पैरण' सापडत नाही
मासळी दिसते, पण मासा सापडत नाही
बस दिसते, पण नंबर दिसत नाही
रिक्षा दिसते, पण मीटरचे reading दिसत नाही 
मटण दिसते, पण हड्डी दिसत नाही
भरलेल्या कपाटात, चड्डी सापडत नाही 


एक दिवस डोळ्यांवर चष्मा येतो
तरुण झाल्याचा भास होतो
ट्रेनच्या गर्दीत हुंदडायला लागतो 
दर्व्ज्यातून डोके बाहेर काढायला लागतो
platform वर  उतरताना घाईघाईत 
कुणीतरी मागून ओरडत
"अंकल,जरा जल्दी उतरो यार"
पूल चढताना ,माग्च्याजणी ओरडतात 
"अहो काका जरा बाजूने चाला"


बायकोला ,कविता ऐकवली 
ती म्हणाली,क्रमवारी चुकलीय 
मनात म्हणालो 
वय झाल्यावर, क्रमवारीच काही खर नसत
पुढल जीवन असच
सैरभैर असत ,सैरभैर असत,सैरभैर असत(२८ .०८.२००९ वेळ ,संध्या.४.३०)No comments:

Post a Comment